Giỏ hàng

Hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Patagonia Aysen, Chile

Hệ thống gồm:

5x Pin lithium 48V 75Ah

1x Victron MPPT 150/100

1x Victron Multiplus II 48V 5000 70/50

1x Victron Cerbo GX

1x Victron GX Touch
Tấm pin năng lượng mặt trời, cáp điện, cầu đấu điện và các vật tư phụ  khác