Giỏ hàng

Comar system

Được thành lập hơn 25 năm trước, Comar Systems Ltd sản xuất nhiều loại thiết bị nhận dạng tự động hàng hải (AIS). Với mạng lưới các nhà phân phối trên toàn thế giới và cơ sở sản xuất tại Vương quốc Anh

Các sản phẩm của Comar bao gồm bộ thu phát AIS, bộ thu AIS, bộ tách và ăng-ten AIS để phù hợp với tất cả các ứng dụng hàng hải.

Chưa có sản phẩm nào trong nhóm này !