Giỏ hàng

Digital Yacht

Digital Yacht là công ty sản xuất thiết bị điện tử hàng hải có trụ sở và nhà máy được đặt tại Vương Quốc Anh.

Các sản phẩm của Digital Yacht bao gồm các thiết bị AIS, thiết bị đo, giải pháp về internet và TV, máy tính hàng hải, các giao diện kết nối hàng hải.