Giỏ hàng

Cấu hình hệ thống âm thanh hàng hải Fusion

Thương hiệu: Fusion
| |
Mã SP: 010-02250-50
0₫ Chờ khoảng 2-3 tuần

Gói combo cấu hình âm thanh Fusion gồm những thiết bị âm thanh tương thích đã được cấu hình đồng bộ.

Loại
Model
Hotline hỗ trợ: +842466526528
|
Số lượng

Mã hàngModelMô tả sản phẩmLoại
010-02250-50RA210-B1Gói cầu hình âm thanh gồm:
Stereo: 1x Fusion MS-RA210 Marine Stereo
Speakers: 2x Fusion XS 6.5" Classic White Speakers
Accessories: 1x Fusion Stealth Antenna; 1x RA-210 Suncover
RA210
010-02250-60RA210-B2Gói cầu hình âm thanh gồm:
Stereo: 1x Fusion MS-RA210 Marine Stereo
Speakers: 2x Fusion XS 6.5" Sports Grey (No LED) Speakers
Accessories: 1x Fusion Stealth Antenna; 1x RA-210 Suncover
RA210
UIC-RA210-B3RA210-B3Gói cầu hình âm thanh gồm:
Stereo: 1 x MS-RA210 - Marine Entertainment System With Bluetooth & DSP
Speakers: 2 x SG-FL652SPW - 6.5" 230 Watt Coaxial Sports White Marine Speaker with LED
RA210
UIC-RA210-B4RA210-B4Gói cầu hình âm thanh gồm:
Stereo: 1 x MS-RA210 - Marine Entertainment System With Bluetooth & DSP
Speakers: 2 x SG-FL772SPW - 7.7" 280 Watt Coaxial Sports White Marine Speaker with LED
RA210
010-02405-50RA60-B1Gói cầu hình âm thanh gồm:
Stereo: 1x Fusion MS-RA60 Marine Stereo
Speakers: 2x Fusion EL 6.5" Classic White Speakers
Accessories: 1x Fusion Stealth Antenna; 1x RA-60 Suncover
RA60
010-02405-60RA60-B2Gói cầu hình âm thanh gồm:
Stereo: 1x Fusion MS-RA60 Marine Stereo
Speakers: 2x Fusion EL 6.5" Sports Grey (No LED) Speakers
Accessories: 1x Fusion Stealth Antenna; 1x RA-60 Suncover
RA60
UIC-RA670-B1RA670-B1Gói cầu hình âm thanh gồm:
Stereo: 1 x MS-RA670 - Apollo Marine Entertainment System
Speakers: 4 x SG-FL652SPW - 6.5" 230 Watt Coaxial Sports White Marine Speaker with LED
RA670
UIC-RA670-B2RA670-B2Gói cầu hình âm thanh gồm:
Stereo: 1 x MS-RA670 - Apollo Marine Entertainment System
Speakers: 4 x SG-FL772SPW - 7.7" 280 Watt Coaxial Sports White Marine Speaker with LED
RA670
UIC-RA670-B3RA670-B3Gói cầu hình âm thanh gồm:
Stereo: 1 x MS-RA670 - Apollo Marine Entertainment System
Amplifier: 1 X SG-DA51600 - Signature Series 5 Channel Marine Amplifier
Speakers: 4 x SG-FL652SPW - 6.5" 230 Watt Coaxial Sports White Marine Speaker with LED
Subwoofer: 1 x SG-SL102SPW - 10" 600 Watt Sports White Marine Subwoofer with LED
RA670
UIC-RA670-B4RA670-B4Gói cầu hình âm thanh gồm:
Stereo: 1 x MS-RA670 - Apollo Marine Entertainment System
Amplifier: 1 X SG-DA51600 - Signature Series 5 Channel Marine Amplifier
Speakers: 4 x SG-FL772SPW - 7.7" 280 Watt Coaxial Sports White Marine Speaker with LED
Subwoofer: 1 x SG-SL102SPW - 10" 600 Watt Sports White Marine Subwoofer with LED
RA670
UIC-RA70N-B1RA70N-B1Gói cầu hình âm thanh gồm:
Stereo: 1 x MS-RA70N - Marine Entertainment System with Bluetooth & NMEA 2000
Speakers: 4 x XS-F65CWB - XS Series 6.5" 200 Watt Classic Marine Speakers
RA70N
UIC-RA70N-B2RA70N-B2Gói cầu hình âm thanh gồm:
Stereo: 1 x MS-RA70N - Marine Entertainment System with Bluetooth & NMEA 2000
Speakers: 4 x XS-F77CWB - XS Series 7.7" 240 Watt Classic Marine Speakers
RA70N
UIC-RA770-B1RA770-B1Gói cầu hình âm thanh gồm:
Stereo: 1 x MS-RA770 - Apollo Marine Entertainment System With Built-In Wi-Fi
Speakers: 4 x SG-FL652SPW - 6.5" 230 Watt Coaxial Sports White Marine Speaker with LED
RA770
UIC-RA770-B2RA770-B2Gói cầu hình âm thanh gồm:
Stereo: 1 x MS-RA770 - Apollo Marine Entertainment System With Built-In Wi-Fi
Speakers: 4 x SG-FL772SPW - 7.7" 280 Watt Coaxial Sports White Marine Speaker with LED
RA770
UIC-RA770-B3RA770-B3Gói cầu hình âm thanh gồm:
Stereo: 1 x MS-RA770 - Apollo Marine Entertainment System With Built-In Wi-Fi
Aplifier: 1 x SG-DA51600 - Signature Series 5 Channel Marine Amplifier
Speakers: 4 x SG-FL652SPW - 6.5" 230 Watt Coaxial Sports White Marine Speaker with LED
Subwoofer: 1 x SG-SL102SPW - 10" 600 Watt Sports White Marine Subwoofer with LED
RA770
UIC-RA770-B4RA770-B4Gói cầu hình âm thanh gồm:
Stereo: 1 x MS-RA770 - Apollo Marine Entertainment System With Built-In Wi-Fi
Amplifier: 1 X SG-DA51600 - Signature Series 5 Channel Marine Amplifier
Speakers: 4 x SG-FL772SPW - 7.7" 280 Watt Coaxial Sports White Marine Speaker with LED
Subwoofer: 1 x SG-SL102SPW - 10" 600 Watt Sports White Marine Subwoofer with LED
RA770
SIG-CLASSIC6.5SIG-B1Gói cầu hình âm thanh gồm:
Speakes: 2x SG-F652W - 6.5" Signature Marine Speakers 230W - Classic 
Amplifier: 1x Fusion Apollo MS-AP61800 1800W 6 Channel Marine Amplifier
Subwoofer: 1x Fusion SG-S102W 10" Signature Marine Subwoofer 600W - Classic 
SIG
SIG-SPORT6.5LEDSIG-B2Gói cầu hình âm thanh gồm:
Speakers: 2x Fusion SG-FL652SPW 6.5" LED Marine Speakers 230W - Sports White
Amplifier: 1x Fusion Apollo MS-AP61800 1800W 6 Channel Marine Amplifier
Subwoofer: 1x Fusion SG-SL102SPW 10" LED Marine Subwoofer 600W - Sports White
SIG
SIG-CLASSIC7.7SIG-B3Gói cầu hình âm thanh gồm:
Speakers: 2x Fusion SG-F772W 7.7" Signature Marine Speakers 280W - Classic
Amplifier: 1x Fusion Apollo MS-AP61800 1800W 6 Channel Marine Amplifier
Subwoofer: 1x Fusion SG-S102W 10" Signature Marine Subwoofer 600W - Classic 
SIG
SIG-SPORT7.7LEDSIG-B4Gói cầu hình âm thanh gồm:
Speakers: 2x Fusion SG-FL772SPW 7.7" LED Marine Speakers 280W - Sports White
Amplifier: 1x Fusion Apollo MS-AP61800 1800W 6 Channel Marine Amplifier
Subwoofer: 1x Fusion SG-SL102SPW 10" LED Marine Subwoofer 600W - Sports White
SIG
UIC-SRX400-B1SRX400-B1Gói cầu hình âm thanh gồm:
Stereo: 1 x MS-SRX400 - Apollo Marine Zone Stereo With Built-In Wi-Fi
Speakers: 2 x XS-F65CWB - XS Series 6.5" 200 Watt Classic Marine Speakers
SRX400
UIC-SRX400-B2SRX400-B2Gói cầu hình âm thanh gồm:
Stereo: 1 x MS-SRX400 - Apollo Marine Zone Stereo With Built-In Wi-Fi
Speakers: 2 x XS-F77CWB - XS Series 7.7" 240 Watt Classic Marine Speakers
SRX400
XS-CLASSIC6.5XS-B1Gói cầu hình âm thanh gồm:
Speakers:2x XS-F65CWB - 6.5" XS Series Marine Speakers 200W - Black / White
Amplifier: 1x SG-DA51600 - 5 Channel Signature Marine Amplifier 1600W
Subwoofer: 1x XS-S10CWB - 10" Classic Marine Subwoofer 600W - Black / White
XS
XS-CLASSIC7.7XS-B2Gói cầu hình âm thanh gồm:
Speakers: 2x XS-F77CWB - 7.7" XS Series Marine Speakers 240W - Black / White
Amplifier: 1x SG-DA51600 - 5 Channel Signature Marine Amplifier 1600W
Subwoofer: 1x XS-S10CWB - 10" Classic Marine Subwoofer 600W - Black / White
XS
XS-SPORT6.5XS-B3Gói cầu hình âm thanh gồm:
Speakers: 2x XS-F65SPGW - 6.5" XS-Series Marine Speakers 200W (NO LED) - Sports Grey / White
Amplifier: 1x SG-DA51600 - 5 Channel Signature Marine Amplifier 1600W
Subwoofer: 1x XS-S10SPGW - 10" Sports Marine Subwoofer 600W (NO LED) - Sports Grey / White
XS
XS-SPORT6.5LEDXS-B4Gói cầu hình âm thanh gồm:
Speakers: 2x XS-FL65SPGW - 6.5" LED Marine Speakers 200W - Sports Grey / White
Amplifier: 1x SG-DA51600 - 5 Channel Signature Marine Amplifier 1600W
Subwoofer: 1x XS-SL10SPGW - 10" XS Series Marine Subwoofer 600W - Sports Grey / White
XS
XS-SPORT7.7XS-B5Gói cầu hình âm thanh gồm:
Speakers: 2x XS-F77SPGW - 7.7" XS-Series Sports Marine Speakers 240W (NO LED) - Sports Grey / White
Amplifier: 1x SG-DA51600 - 5 Channel Signature Marine Amplifier 1600W
Subwoofer: 1x XS-S10SPGW - 10" Sports Marine Subwoofer 600W (NO LED) - Sports Grey / White
XS
XS-SPORT7.7LEDXS-B6Gói cầu hình âm thanh gồm:
Speakers: 2x XS-FL77SPGW - 7.7" LED Marine Speakers 240W - Sports Grey / White
Amplifier: 1x SG-DA51600 - 5 Channel Signature Marine Amplifier 1600W
Subwoofer: 1x XS-SL10SPGW - 10" XS Series Marine Subwoofer 600W - Sports Grey / White
XS

 

Sản phẩm đã xem

-%
0₫ 0₫