Giỏ hàng

Máy lái tự động Raymarine

Thương hiệu: Raymarine
|
Loại: Autopilots
|
Mã SP: A12004
15,881,000₫ Chờ khoảng 2-3 tuần

Với hơn 40 năm kinh nghiệm về lái tự động hàng hải cùng với công nghệ dẫn đường hàng không vũ trụ tiên tiến của FLIR, hệ thống lái tự động của Raymarine mang lại khả năng kiểm soát lái tự tin và chính xác, cung cấp các giải pháp lái tự động cho du thuyền, thuyền buồm và tàu đánh cá.

Model
Hotline hỗ trợ: +842466526528
|
Số lượng

SKUAutopilot PacksDescriptionsApplication
A12004ST1000+ Tiller PilotSuitable for boats up to 3000kg maximum displacement
For 12-volt DC systems
SeaTalk and NMEA0183 connections
For sail boats
A12005ST2000+ Tiller PilotSuitable for boats up to 4500kg maximum displacement
For 12-volt DC systems
SeaTalk and NMEA0183 connections
For sail boats
T70153EV-100 Tiller PilotSuitable for boats up to 6000kg maximum displacement
For 12-volt DC systems
SeaTalk NG /NMEA2000 connections
For small sailboats
T70152EV-100 Wheel PilotSuitable for boats up to 7500kg maximum displacement
For 12-volt DC systems
SeaTalk NG /NMEA2000 connections
For small to medium sailboats
T70154EV-100 Power PilotSuitable for boats with hydraulic steering cylinder capacities between 50cc-110cc
For 12-volt DC systems
SeaTalk NG /NMEA2000 connections
For small powerboats with hydraulic steering
T70330EV-150 Power PilotSuitable for boats with hydraulic steering cylinder capacities between 80cc – 230cc
For 12-volt DC systems
SeaTalk NG /NMEA2000 connections
For small to medium powerboats with hydraulic steering
T70157EV-200 Power PilotSuitable for boats with hydraulic steering cylinder capacities between 80cc – 230cc
For 12-volt DC systems
SeaTalk NG /NMEA2000 connections
For medium to large powerboats with hydraulic steering
T70158EV-200 Sail PilotSuitable for boats up to 11000kg maximum displacement
For 12-volt DC systems
SeaTalk NG /NMEA2000 connections
For mid-sized sailboats with mechanical steering
T70160EV-300 Solenoid PilotSuitable for vessels with solenoid-controlled hydraulic steering systems. Works with constant-running hydraulic drive systems
For 12-volt DC systems
SeaTalk NG /NMEA2000 connections
For boats with solenoid-controlled power steering
T70161EV-400 Sail PilotSuitable for large sailboats with mechanical steering systems. Works Type 2 or Type 3 mechanical linear, rotary, or hydraulic linear drives.
For 12-volt DC systems
SeaTalk NG /NMEA2000 connections
For large sailboats with mechanical steering
T70162EV-400 Power PilotSuitable for large powerboats with hydraulic steering systems. Works Type 2 or Type 3 hydraulic linear drives.
For 12-volt DC systems
SeaTalk NG /NMEA2000 connections
For large powerboats with hydraulic steering
T70164EV-DBW PilotSuitable for vessels with drive-by-wire digital steering.
For 12-volt DC systems
SeaTalk NG /NMEA2000 connections
For boats with digital drive-by-wire steering systems
T70214EV-DBW Volvo EditionWorks with Volvo Penta IPS and Aquamatic propulsion and steering systems.
For 12-volt DC systems
SeaTalk NG /NMEA2000 connections
For boats with Volvo Penta IPS or Aquamatic propulsion systems
 

Sản phẩm đã xem

-%
0₫ 0₫