Giỏ hàng

Sạc USB Alfatronix

Thương hiệu: Alfatronix
| |
Mã SP: PVPRO-D
0₫ Chờ khoảng 2-3 tuần

Chi tiết sản phẩm

Model
Hotline hỗ trợ: +842466526528
|
Số lượng

ModelMã hàngMô tả sản phẩm
Sạc USB
PVPRO-DPVPRO-DAlfatronix Powerverter Double USB Power Outlet - Rear Fit - 2 x 1.5A
PVPRO-DFFPVPRO-DFFAlfatronix Powerverter Double USB Power Outlet - Front Fit - 2 x 1.5A
PVUSB-2PVUSB-2Alfatronix Powerverter Single USB Power Outlet - Hidden - 2.1A
PVPRO-SPVPRO-SAlfatronix Powerverter Single USB Power Outlet - Rear Fit - 2.1A
PV65R-DFFPV65R-DFFAlfatronix IP65 Powerverter Double USB Outlet - Front Fit - 2 x 1.5A
PVPRO-SFFPVPRO-SFFAlfatronix Powerverter Single USB Power Outlet - Front Fit - 2.1A
USB-PODUSB-PODAlfatronix USB-POD Universal mounting pod for USB Chargers
USB-TPODUSB-TPODAlfatronix USB-TPOD Table mounting pod for USB Chargers
PV-USB-H1PV-USB-H1Alfatronix PV-USB-H1 1.2m wiring with inline 2A fuse for PV USB Sockets
PV65R-DPV65R-DAlfatronix IP65 Powerverter Double USB Outlet - Rear Fit - 2 x 1.5A
PV65R-SFFPV65R-SFFAlfatronix IP65 Powerverter Single USB Outlet - Front Fit - 2.1A
PV65R-SPV65R-SAlfatronix IP65 Powerverter Single USB Outlet - Rear Fit - 2.1A
PVPRO-APVPRO-AAlfatronix PVPro-A Single USB A Charger - Rear Fit
PVPRO-AFFPVPRO-AFFAlfatronix PVPro-AFF Single USB A Charger - Front Fit
PVPRO-AAPVPRO-AAAlfatronix PVPro-AA Double USB A Charger - Rear Fit
PVPRO-AAFFPVPRO-AAFFAlfatronix PVPro-AAFF Double USB A Charger - Front Fit
PVPRO-CPVPRO-CAlfatronix PVPro-C Single USB C Charger - Rear Fit
PVPRO-CFFPVPRO-CFFAlfatronix PVPro-CFF Single USB C Charger - Front Fit
PVPRO-ACPVPRO-ACAlfatronix PVPro-AC USB A & C Charger - Rear Fit
PVPRO-ACFFPVPRO-ACFFAlfatronix PVPro-ACFF USB A & C Charger - Front Fit
PV65R-APV65R-AAlfatronix PV65R-A IP65 Single USB A Charger - Rear Fit
PV65R-AFFPV65R-AFFAlfatronix PV65R-AFF IP65 Single USB A Charger - Front Fit
PVPWP-APVPWP-AAlfatronix PVPWP-A Slimline Single USB A Charger - Rear Fit
PVPWP-AFFPVPWP-AFFAlfatronix PVPWP-AFF Slimline Single USB A Charger - Front Fit
PV65R-AAPV65R-AAAlfatronix PV65R-AA IP65 Double USB A Charger - Rear Fit
PV65RA-AAFFPV65RA-AAFFAlfatronix PV65R-AAFF IP65 Double USB A Charger - Front Fit
PVPWP-AAPVPWP-AAAlfatronix PVPWP-AA Slimline IP65 Double USB A Charger - Rear Fit
PVPWP-AAFFPVPWP-AAFFAlfatronix PVPWP-AAFF Slimline IP65 Double USB A Charger - Front Fit
PV65R-CPV65R-CAlfatronix PV65R-C IP65 Single USB C Charger - Rear Fit
PV65R-CFFPV65R-CFFAlfatronix PV65R-CFF IP65 Single USB C Charger - Front Fit
PVPWP-CPVPWP-CAlfatronix PVPWP-C IP65 Slimline USB C Charger - Rear Fit
PVPWP-CFFPVPWP-CFFAlfatronix PVPWP-CFF IP65 Slimline USB C Charger - Front Fit
PV65R-ACPV65R-ACAlfatronix PV65R-AC IP65 USB A & C Charger - Rear Fit
PV65R-ACFFPV65R-ACFFAlfatronix PV65R-ACFF IP65 USB A & C Charger - Front Fit
PVPWP-ACPVPWP-ACAlfatronix PVPWP-AC IP65 Slimline USB A & C Charger - Rear Fit
PVPWP-ACFFPVPWP-ACFFAlfatronix PVPWP-ACFF IP65 Slimline USB A & C Charger - Front Fit

Sản phẩm đã xem

-%
0₫ 0₫