Giỏ hàng

Sửa chữa nâng cấp tàu thuyền

Bảo dưỡng, sửa chữa ca nô PCCC & CNCH
Bảo dưỡng, sửa chữa tàu tuần tra cao tốc cho Bộ đội Biên phòng Việt Nam