Giỏ hàng

AMEC

 

 

AMEC là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các giải pháp và thiết bị điện tử AIS chất lượng cao, có tính sáng tạo cao.

AMEC cung cấp các sản phẩm tốt nhất bằng cách làm chủ mọi giai đoạn từ thiết kế, kỹ thuật, chứng nhận đến sản xuất. Các giải pháp AIS của AMEC được các cơ quan hàng hải và nhà tích hợp hệ thống trên toàn thế giới tin tưởng. Sự đổi mới, độ tin cậy và hiệu suất của các sản phẩm AMEC thách thức sự mong đợi của khách hàng.