Giỏ hàng

VHF hàng hải và phụ kiện

VHF hàng hải hay còn gọi là bộ đàm VHF hàng hải (dùng trên dải tần từ 156 MHz đến 162 MHz và mở rộng từ 162 MHz đến 174 MHz) được thuyền viên sử dụng để liên lạc giữa các thuyền viên hoặc thu thập các thông tin từ đài thông tin duyên hải và liên lạc với các kênh cứu nạn của đài thông tin duyên hải trong trường hợp cần ứng cứu.

Phương thức liên lạc vô tuyến VHF là phương thức liên lạc ở cự ly ngắn (khoảng 20 đến 30 hải lý) thuộc phân hệ sóng mặt đất. Trong các trường hợp cấp cứu, việc sử dụng phương thức này vừa đảm bảo yếu tố kết nối thông tin đơn giản vừa đem lại hiệu quả cao. Chính vì vậy, theo Hệ thống an toàn và cấp cứu hàng hải toàn cầu (GMDSS) thì thiết bị thoại vô tuyến VHF là một trong những thiết bị bắt buộc phải trang bị trên các tàu.