Giỏ hàng

Mẹo công nghệ

Camera ảnh nhiệt FLIR M364C và M364C LR là thiết bị không thể thiếu trên tàu không người lái USV
Sự khác biệt giữa radar trạng thái rắn và radar magnetron là gì?
Bộ Gộp và Bộ Chia NMEA 0183 của Actisense: Tối Ưu Hóa Kết Nối Dữ Liệu Trên Biển
Giám sát động cơ của bạn với Actisense EMU-1
Làm cách nào để kết nối thiết bị NMEA 0183 với mạng NMEA 2000?
So sánh các loại máy thu phát AIS dùng trên tàu thuyền
Lắp đặt và thử hoạt động hệ thống lái tự động EV-150 của Raymarine
Cách kết nối Navionics Boating với mạng NMEA2000 trên tàu của bạn thông qua W2K-1 của Actisense
1 2 3