Giỏ hàng

Sửa chữa và nâng cấp tàu thuyền

Kiểm tra, đánh giá hư hỏng, nâng cấp ca nô, du thuyền

Cung cấp thiết bị hàng hải, giải pháp kỹ thuật

cho các dự án đóng mới tàu thuyền

Cung cấp giải pháp về năng lượng

cho tàu thuyền, xe RV, nối lưới hay off grid

Cung cấp camera ảnh nhiệt

Teledyne FLIR, KSK

TIN TỨC NỔI BẬT

0+
Dự án đã hoàn thành
0+
Nhân viên kinh nghiệm
0%
Khách hàng hài lòng
0+
Thương hiệu uy tín