Giỏ hàng

Hải đồ Navionics EU063R - Black Sea & Azov Sea

Thương hiệu: Navionics
| |
Mã SP: 010-C1337-30
4,400,000₫ Chờ khoảng 2-3 tuần

Detailed coverage of the Dardanelles, the Sea of Marmara, the Bosporus Strait, the Black Sea, the Dnieper River to the Belarus/Ukrainian border, the Bug River to Nikolayev, the Kuban River to Krasnodar, the Danube River from its Vienna to its delta, the Sava River, the Danube - Black Sea Canal, Lake Balaton, Lake Ferto, the Tisa River to Lake Tisza and the Sea of Azov. Detailed coverage includes Varna, Constanta, Odessa, Nikolayev, Sevastopol, Mariupol, Taganrog, Temryuk, Novorossiysk, Batumi, Hopa, Samsun, Eregli, Istanbul and Canakkale.

Model
Hotline hỗ trợ: +842466526528
|
Số lượng

 Navionics+Platinum+
Dữ liệu ven biển
Dữ liệu trong đất liềnTrên 42,000 hồTrên 42,000 hồ
Hải đồ hàng hải chi tiết
Cập nhật hàng ngày1
Tự động định tuyến từ Dock tới dock1,2
Đồng bộ hóa máy hải đồ1
Chỉnh sửa cộng đồng
Tùy chọn bản đồ nâng cao1
Bản đồ SonarChartTM trực tiếp3
Bóng mờ có độ phân giải cao1 
Hình ảnh vệ tinh1 Qua Chart Installer
Chụp ảnh trên không 
Chế độ xem 3D 

 

TƯƠNG THÍCH
Kiểm tra tính tương thích của của Navionics với máy hải đồ định vị của bạn tại đây.

1 Đăng ký bắt buộc.

2 Hướng dẫn Lộ trình từ dock đến dock chỉ dành cho mục đích lập kế hoạch và không thay thế các hoạt động điều hướng an toàn.

3 Không cần đăng ký; yêu cầu máy hải đồ định vị cập nhật firmware lên bản mới nhất

Lưu ý: Thẻ Navionics + và Platinum + không tương thích với máy hải đồ định vị của Garmin.

Sản phẩm đã xem

-%
0₫ 0₫