Giỏ hàng

Hệ thống điện cho xe Camper, xe RV

Camper

 

Camper 2 

Hệ thống điện xe camper gồm:

  • 1x Victron MultiPlus-II 12/3000/120-32 230V Inverter Charger
  • 1x Victron Orion-Tr Smart 12/12-30A (360W) Isolated DC-DC charger
  • 1x Victron Smartsolar MPPT 100/30
  • 1x Victron Cerbo GX
  • 1x Victron Energy Lynx Distributor 1000 DC
  • 1x Victron Energy Lynx Smart BMS 500
  • 5x Pin Lithium 12V, 100Ah
  • 1x Cáp điện, cầu đấu nối, công tắc, cầu chì và phụ kiện khác