Giỏ hàng

Cung cấp hệ thống camera hàng hải và camera ảnh nhiệt cho tàu Hải quan Việt Nam

 UIC Marine là đơn vị được chủ đầu tư tin tưởng hợp tác cung cấp và lắp đặt hệ thống camera hàng hải và camera ảnh nhiệt M400XR cho tàu Hải quan Việt Nam.
 Đây là dòng camera được nhận được sự tin tưởng của Hải quân, Hải quan và các đội phản ứng nhanh các nước phát triển. 
 
HQ
 
HQ1
 
HQ2
 
HQ3