Giỏ hàng

Cung cấp trọn gói thiết bị điện tử hàng hải cho tàu VMRCC CN-03

 Với các tình năng ưu việt của thiết bị điện tử hảng hải Raymarine cho tàu VMRCC VN-03 Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực II quyết định chọn Công ty CPCN UIC Marine Quốc tế tư vấn giải pháp và cung cấp trọn gói thiết bị điện tử hàng hải Raymarine cho tàu.
 
vmrcc dn
 
vmrcc dn2
 
CN-03