Giỏ hàng

Fusion

Được thành lập tại New Zealand hơn 20 năm trước, Fusion tập trung sản xuất các thiết bị âm thanh giải trí cho tàu thuyền.

Năm 2014, Fusion trở thành một phần của Garmin - nhờ nguồn lực tài chính và mạng lưới phân phối toàn cầu, các sản phẩm giải trí âm thanh hàng hải Fusion trở nên đẳng cấp thàng đầu thế giới

Âm ly Fusion
Liên hệ
Loa Fusion Signature
Loa Fusion XS
Liên hệ
Phụ kiện âm thanh Fusion