Giỏ hàng

Lắp đặt và thử hoạt động hệ thống lái tự động EV-150 của Raymarine

Tình trạng tàu gắn máy ngoài outboard đang sử dụng hệ thống lái thủy lực, tàu đã có sẵn máy hải đồ định vị đa chức năng Axiom của Raymarine kèm NMEA2000/SeatalkNG network.

Các phụ kiện cần thiết để lắp đặt gồm:

  • Autopilot EV-150 (gồm: 1x ACU150; 1x P70Rs; 1x EV1; 1x RAYPILOT TYPE 1 12V PUMP; 1x Evolution Cabling Kit)

  • 3x Ống thủy lực cùng loại với loại đang sử dụng chiều dài thích hợp, các đầu nối ống thủy lực tương ứng, 2x đầu nối T ống thủy lực tương ứng