Giỏ hàng

Làm cách nào để kết nối thiết bị NMEA 0183 với mạng NMEA 2000?

Việc kết nối các thiết bị cũ chuẩn giao thức NMEA 0183 với mạng NMEA 2000 hiện đại là một quá trình dễ dàng bằng cách sử dụng cổng chuyển đổi hai chiều NGW-1 của Actisense. Để kết nối NGW-1 với thiết bị NMEA 0183 của bạn, chỉ cần kết nối dây đầu ra (Output) từ thiết bị với dây đầu vào (Input) trên NGW-1. Sau đó, đầu nối đầu M12 NMEA 2000 trên NGW-1 sẽ được cắm vào mạng NMEA 2000 của bạn thông qua T-Piece hoặc tương tự, cho phép chia sẻ dữ liệu với mọi thiết bị trên mạng. 

 

Một điều cần lưu ý là tốc độ truyền của NGW-1 phải phù hợp với tốc độ truyền của thiết bị NMEA 0183. Thông thường, thiết bị sẽ ở tốc độ 4800 baud cho các thiết bị thông thường như gió, GPS, v.v… và 38400 (tốc độ cao) cho AIS. Nếu tốc độ truyền không khớp, NGW-1 sẽ không nhận và chuyển đổi bất kỳ dữ liệu NMEA 0183 nào.

Để biết thêm thông tin về NMEA 0183, NMEA 2000 và cách thức hoạt động, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin phía dưới:

UIC MARINE.,JSC

Kỹ thuật: 0973225243

Email: support@uicmarine.com