Giỏ hàng

So sánh các loại máy thu phát AIS dùng trên tàu thuyền

Các bảng dưới đây so sánh sự khác nhau về chức năng, tốc độ và dữ liệu truyền tải của các loại máy thu phát AIS hiện nay.

1. Về chức năng thu phát của các máy AIS loại A, B và B+

Chức năng

Loại A

Loại B+

Loại B

Công suất truyền

12,5W

5W

2W

Tốc độ truyền

Tối đa cứ sau 2-3 giây

Tối đa cứ sau 5 giây

Cứ sau 30 giây

Bàn phím + Màn hình tối thiểu (MKD)

KHÔNG

KHÔNG

Công nghệ

SOTDMA

SOTDMA

CSTDMA

Đảm bảo phân bổ khe thời gian

Dữ liệu hành trình

Kết nối GPS bên ngoài

KHÔNG

KHÔNG

Ứng dụng cho tàu

Tàu thương mại, tàu cá, tàu công tác, tàu chở trên 12 khách

Tàu thương mại cỡ nhỏ, tàu cá, tàu công tác, tàu vui chơi giải trí

Tàu cá và tàu vui chơi giải trí

Như có thể thấy từ bảng trên, trong hoạt động bình thường, AIS Loại A truyền ở công suất cao hơn nhiều so với Loại B. Theo thực tế sử dụng một bộ phát đáp AIS Loại B được lắp đặt tốt sẽ có thể thu phát tín hiệu tới 7-8 hải lý trong khi bộ phát đáp loại A có thể xa tới 20-25 hải lý. Với công suất 5W, Loại B+ sẽ tốt hơn Loại B (2W), nhưng không xa hơn 2,5 lần, thường là 10-12 hải lý.

2. Về dữ liệu được truyền tải của các máy thu phát AIS loại A, B và B+

Dữ liệu được truyền

Loại A

Loại B và B+

MMSI + Tên tàu + Hô hiệu

Vị trí + COG + SOG

Hướng mũi tàu thật

Tốc độ lượn

KHÔNG

Trạng thái điều hướng

KHÔNG

Số IMO

KHÔNG

Loại tàu

Kích thước tàu

ETA + Điểm đến + Mớn nước

KHÔNG

 

Như được minh họa trong bảng trên, AIS Loại B và B+ truyền cùng một dữ liệu, một tập hợp đầy đủ dữ liệu được truyền bởi bộ phát đáp AIS Loại A.

 

3. Về tốc độ truyền tải của các máy thu phát AIS loại A, B và B+

Trạng thái động của tàu

Loại A

Loại B+

Loại B

Tàu được neo buộc

3 phút

3 phút

3 phút

SOG 0-2 hl/h

10 giây

3 phút

3 phút

SOG 2-14 hl/h

10 giây

30 giây

30 giây

SOG 2-14 hl/h và đổi hướng

3,3 giây

30 giây

30 giây

SOG 14-23 hl/h

6 giây

15 giây

30 giây

SOG 14-23 hl/h và đổi hướng

2 giây

15 giây

30 giây

SOG > 23 hl/h

2 giây

5 giây

30 giây

Thông tin tĩnh tàu

6 phút

6 phút

6 phút

 

Bảng trên đây cho thấy tốc độ truyền dữ liệu khác nhau của ba hệ thống. Như có thể thấy, Loại A có một số tốc độ truyền khác nhau, dựa trên tốc độ, sự cơ động và trạng thái điều hướng của tàu, trong khi tốc độ truyền Loại B+ hoàn toàn dựa trên tốc độ của tàu.

So sánh Loại B+ với Loại B, có thể thấy rằng đối với những tàu có tốc độ nhỏ hơn 14hl/h thì AIS loại B và B+ không có sự khác biệt. Nhưng với những tàu có tốc độ cao từ 14hl/h trở lên AIS loại B+ mạng lại cho tàu của bạn khả năng thu phát xa hơn, tốc độ truyền tải nhanh hơn, đồng nghĩa tàu của bạn an toàn hơn khi di chuyển.